Stickans och Covid-19

Covid-19 har på ett mycket påtagligt sätt påverkat Stickans verksamhet:

  • Alla event från mars 2020 och framåt har ställts in och därmed har många intäkter uteblivit.
  • Besöksantalet på vårt Kamratstöd har minskat beroende på att de som besöker oss har stor respekt för Covid-19.
  • Vi har minskat Kamratstödets öppettider för att kunna arbeta med möten digitalt, via telefon, på mail m.m.
  • Vi arbetar för att varje besökare ska känna sig trygga när de kommer upp till Kamratstödet. Vi arbetar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att vi alla ska må bra i dessa pandemitider.

Vad kan du göra för Stickans?

  • Du som besöker Stickans Kamratstöd bör/ska stanna hemma om du känner minsta symtom som kan vara Covid-19. Var noga med att tvätta händerna och håll avstånd. Det är för allas bästa! 
  • Anlita Stickans till olika uppdrag. Vårt huvudfokus är att på Kommunens uppdrag hjälpa till med inhandling till äldre och andra med behov. Men vi har tid över till andra uppdrag, så bara slå en signal!

Peter, Ulrika, Lennart och Gillis