Från sysslolös till arbetsför

Många människor har av olika orsaker kommit utanför sociala sammanhang och utanför arbetsmarknaden och har inte på länge fått känna sig nyttiga.

Genom att komma till Stickans verksamhet kan du få en tillhörighet, en öppen verksamhet att besöka och en meningsfull sysselsättning.

Våra samarbetspartner är först och främst Jönköpings Kommun via Arbetsmarknadsavdelningen AMA och Arbetsförmedlingen men vi har även andra partners.

Bakom dörren till vänster - två trappor upp - finns Stickans Kamratstöd och där finner du Lennart tillsammans med Ulrika, Stefan och Peter och de är beredda att ta hand om dig.

VÄLKOMMEN!

När du som kund anlitar Stickans så gör du en insats för att vi ska kunna hjälpa fler... 

Stickans är ett arbetsintegrerande socialt företag där vi hjälper människor att få en social plattform, känna sin egen förmåga och till slut att komma in på arbetsmarknaden. 

Vi är inte värsta proffsen och det kan ta något längre tid men vi ser alltid till att både kund och personal är med i hela arbetsprocessen och att alla ska bli nöjda när jobbet är klart.

Olika kunder har sedan 2015 anlitat Stickans för allehanda uppdrag och genom det har vi kunnat hjälpa många människor att utvecklas och att komma in på arbetsmarknaden. Tack till alla kunder för er insats!