Bra att veta!

Moms lämnas in den 12:e i varje månad förutom i januari och augusti då det är den 17:e.  Är 12:e eller 17:e inte en vardag är inlämningen den första vardagen därefter.

För de bolag som har räkenskapsår som slutar 31 december är det nu dags för bokslut under våren. Då gäller det att alla handlingar i form av material till bokföring/bokslut lämnas in i tid och att alla handlingar finns med. 

Det är viktigt att lämna deklarationen i tid! Tänk på att ha med de underlag som behöver finnas med i deklarationen så att allt blir rätt från början. Nästan allt kan göras digitalt så det blir en säker inlämning.