Kontakt

Vi ser fram emot dina frågor och funderingar...

Stickans

Besöksadress: Östra Storgatan 85 D, 553 21 Jönköping

Postadress: Näckrosstigen 2, 561 40 Huskvarna

Lennart Ericsson    0723- 41 11 24

Ulrika Fingal           0708-76 17 58  

Peter Gustafsson   0730-75 29 96

Joakim Kihlberg     0708-76 44 39

Gillis Christensen   0723-41 16 00

Facebook Stickans Kamratstöd

Facebook Stickans Event & Service