Stickans Kamratstöd

En trygg och social miljö med gott kaffe och trevligt sällskap!

Sedan den 1 juli 2010 har Stickans Kamratstöd drivits på ovanvåning av gamla pumphuset på Östra Storgatan 85 D i Jönköping. Vätterns vågor, solens strålar, regnets piskande och en del snö har passerat sedan dess och många strandgäster har varit på besök utanför huset där vi håller till.

Kamratstöd handlar om att vara ett stöd i vardagen för en medmänniska. Vi är tillhands för den som söker hjälp och stöd, oavsett vem den är eller vad den har för bakgrund. Vi ser människan här och nu! 

Stickans Kamratstöd är öppet för dig varje helgfri vardag från kl. 9.00 till 13.00.

Inom IOGT-NTO är det väl känt att fika är viktigt. Alltså kan man komma upp till oss och ta en fika, snacka lite och kanske få i sig en bit mat som vi får från en restaurang.

Vi kan arrangera samtalsgrupper i olika former, ha enskilda samtal, aktiviteter i form av friskvård, enkla tävlingar eller en trevlig stund. Allt detta efter besökarnas behov och vilja. 

Vissa personer behöver hjälp med papper från olika myndigheter, stöd vid olika besök och hjälp med att handla och här är vi också en tillgång.

Du är alltid välkommen till oss på Stickans Kamratstöd!